Groenere scheepvaartindustrie

Hoe kunnen we bijdragen aan een groenere scheepvaart industrie?

Al jaren staat het milieu op de agenda van wereldleiders, milieugroeperingen en de gewone burger. De toekomst van onze planeet en onze kinderen heeft alle aandacht. De doelstellingen en maatregelen van overheden richten zich zowel op de reductie van stikstof en fijnstof als op de vermindering van de uitstoot van CO2.

Een van de subdoelen is te komen tot een (nagenoeg) emissievrije- en klimaat neutrale binnenvaartsector in 2050 met als tussenstap:
– In 2030 de CO2-emissie van de Nederlandse binnenvaartvloot te reduceren met 40% tot 50% ten opzichte van 2015.
– In 2035 een reductie van de emissie van milieuverontreinigende stoffen door de binnenvaart te reduceren met 35% tot 50% ten opzichte van 2015

Om deze doelen te bereiken, zet men o.a. in op de transitie van gasolie naar LNG als brandstof.

LNG, ‘Liquefied Natural Gas, is gas afkomstig uit plantaardige resten of mest. LNG is vloeibaar bij een temperatuur van -162°C. In vloeibare toestand is het volume ongeveer 600 keer kleiner dan in gasvorm. Dit zorgt ervoor dat je LNG efficiënter kan opslaan en transporteren, wat bijdraagt aan verduurzaming.

Naast een prijsvoordeel heeft deze transitie voor de scheepvaartsector ook verschillende milieuvoordelen, zoals een directe reductie aan de bron van emissies NOx, SOx en CO2 wat voor verbetering zorgt van onze luchtkwaliteit en het voldoen aan regelgeving omtrent emissie-uitstoot.

Het transport van LNG vanaf de bron naar de gebruikers gebeurt veelal middels zeegaande- en binnenvaartschepen. Het verladen naar het schip, opslag aan boord en het transport aan land gebeurt middels roestvaststaal leidingwerk. Uiteraard zijn de veiligheidseisen hierbij hoog. Afhankelijk van het land, rederij en/of eindgebruiker wordt bepaald aan welke product- en keuringsnormen de materialen moeten voldoen.

In Nederland, België en Duitsland wordt voor het transport en de opslag van LNG leidingwerk toegepast dat voldoet aan:

– API (American Petroleum Institute)
– ASTM (American Society of Testing Materials)
– EN norm (Euro Norm).

Uiteraard beschikken wij bij Arcus over een ruime voorraad RVS en CS leidingwerk dat aan bovengenoemde normen voldoet, verspreid over diverse locaties.
Het leidingwerk aan boord van schepen wordt, naast de in deze normen vastgelegde eisen, vaak aanvullend onderzocht op aangeven van de klant. Dit proces wordt in de volksmond ook wel “opwaardering” genoemd.
De aanvullende testen (b.v. buigproef, trekproef, kerfslagtest) worden in een onafhankelijk laboratorium uitgevoerd en gewitnessed door een Notified Body, zoals: Lloyds Register of Shipping, Bureau Veritas, Det Norske Veritas en Rina.

Ontzorgen staat bij Arcus hoog in het vaandel, daarom zorgen wij graag voor dit opwaarderingstraject voor u.

Heeft u na het lezen van deze blog nog vragen over normeringen, certificaten of over onze producten, neem dan gerust contact met mij op.

Meer weten?

Heeft u na het lezen van deze blog nog vragen over normeringen, certificaten of over onze producten, neem dan gerust contact met mij op.

Lees ook onze andere blogs 

Lees ook onze andere blogs